چهارشنبه ١٣٩٧/٣/٣٠    EN
 مدیر سیستم
  حذف ورود بدون آزمون برای رشته های کارشناسی فاقد رشته کارشناسی ارشد همنام
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1396/02/25
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

با توجه به نامه شماره 1179/500/د مورخ 96/3/24 معاون محترم آموزشی وزارت متبوع دانشجویانی که طبق آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان می توانند بدون شرکت در آزمون ورودی به مقطع بالاتر راه یابند در صورتیکه رشته کارشناسی ارشد همنام رشته مقطع کارشناسی وجود ندارد نمی توانند از سهمیه ورود بدون آزمون استفاده نمایند. برای این دانشجویان سهمیه با آزمون از 10 درصد به 20 درصد تبدیل خواهد شد.
لیست رشته های همنام.