چهارشنبه ١٣٩٧/٣/٣٠    EN
 مدیر سیستم
  اعلام حد نصاب امتیاز 2.5 درصد برتر آزمونهای جامع پیش کارورزی و علوم پایه
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1392/09/24
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

طبق نامه شماره 1111/501/د مورخ 27/8/92 ریاست مجترم مرکز سنجش آموزش پزشکی حدنصاب 2.5 درصد برتر آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی طبق جدول ذیل می باشد


جدول دو و نیم درصد برتر