پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

انجمن آموزشی رسا جمعی از دانشجویان فعال و علاقه مند به بفعالیت های آموزشی و پژوهشی است که با حمایت مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه و دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه  اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی با عناوین بکرو جذاب نموده است.برنامه ها و پروژه های برگزار شده توسط این انجمن به شرح ذیل می باشد

کارگاه اینترنت اشیا و هوش مصنوعی - گزارش

کارگاه روش های نوین پژوهش در حیطه علوم اعصاب- گزارش

کارگاه نورو مارکتینگ و نورو برندینگ - گزارش

رویداد اهرم - گزارش

کارگاه بیولوژی سلولی - گزارش

پروژه شروع آگاهانه - گزارش

the future doctor  - گزارش


  آخرین رویدادها
آرشيو اخبـار