سومین المپیاد علمی


موفقیت دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور
 
سومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران از 18 الی 24 شهریور ماه، سال جاری برگزار گردید. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در 4 حیطه استدلال بالینی، تفکری علمی درعلوم پایه، مدیریت نظام سلامت و نوآورانه با دانشجویان سایر دانشگاهها به رقابت پرداختند.  خانم فاطمه عرب نژاد، دانشجوی پزشکی ورودی 87، موفق به کسب مقام ششم انفرادی حیطه مدیریت نظام سلامت شده و تیم دانشجویان حیطه مدیریت نظام سلامت نیز نهایتا مقام چهارم این دوره را کسب کرد. هم چنین آقای مسعود ناظری ، دانشجوی دندانپزشکی ورودی 87، در حیطه علوم پایه به کسب مقام هشتم انفرادی نائل آمدند و تیم دانشجویان این حیطه نهایتا مقام چهارم این دوره را کسب نمود. ضمن تبریک به دانشجویان دو حیطه مذکور و آرزوی موفقیت برای کلیه دانشجویان شرکت کننده در این دوره از المپیاد ، امید است شاهد موفقیت های روزافزون این عزیزان در سایر عرصه ها باشیم.
 
 
راهیافتگان مرحله کشوری سومین المپیاد علمی
پس از برگزاری آزمونهای درون دانشگاهی  حیطه های چهارگانه سومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور دانشجویان ذیل به عنوان راهیافتگان به مرحله کشوری المپیاد انتخاب شدند :

 حیطه استدلال بالینی

خانم شیما وزیری (پزشکی 83)

خانم مهدیه جمالیزاده(پزشکی 83)

خانم پردیس ساسانی (پزشکی 83)

 
 
حیطه تفکری علمی در علوم پایه

آقای علی شهسواری (پزشکی 84)

آقای مسعود ناظری (دندانپزشکی 87)

آقای محمدرضا رستمی زاده (دندانپزشکی 87)


حیطه نوآورانه

خانم شیرین شکیبا (پزشکی 85)

خانم هدی آیت اللهی موسوی (پزشکی 86)

آقای سعید اسماعیلیان (پزشکی 87)


حیطه مدیریت نظام سلامت

 آقای محمدعلی مقبلی (مدیریت86)

 آقای صادق غضنفری (مدیریت 87)

 خانم فاطمه عرب نژاد (پزشکی 87)

ضمن آرزوی موفقیت برای این عزیزان، امید است شاهد موفقیت آنان در مرحله کشوری نیز باشیم.