چهارشنبه ١٣٩٧/٣/٣٠    EN
اهداف و وظایف واحد استعدادهای درخشان

 ایجاد فرصت برای حداکثر رشد شناختی و خودباوری جوانان و همچنین افزایش منابع انسانی توانمند در جهت تولید دانش یقیناً از اهداف مهم دستیابی به توسعه پایدار جوامع می باشد که این امر با مهاجرت و فرار مغزها و نخبگان به سوی کشورهای توسعه یافته دچار چالش های اساسی شده است، که برای کشورهای مبدأ دارای بار ارزش منفی است. زمانی این پدیده معضل اجتماعی محسوب می گردد که جامعه ما از کمبود چنین افرادی در رنج و تنگنا باشد که این امر خسارات عمیق معنوی و مادی را به کشور وارد می کند و به نوبه خود "توسعه نیافتگی سیستم" را به دنبال دارد. با در نظر گرفتن اینکه نخبگان هر کشور مهمترین منابع آن کشور برای توسعه پایدار محسوب می شوند، اتخاذ رویکردی جامع، هدف دار و رسالت مدار جهت حمایت از نخبگان و استعدادهای درخشان ضروری است. برنامه ها و خدمات ویژه دانشجویان در صورتی می توانند موجب برآورد کردن نیازهای دانشجویان و ارتقاء پیشرفت علمی آنان گردد که بتوانیم توانایی های بالقوه و ویژه دانشجویان را شناسایی و خدمات آموزشی را بر توانایی های آنان متمرکز نمائیم.

به منظورحفظ و ارتقای استعدادهای برتر و بالا بردن میزان انگیزه و پویایی دانشجویان، واحد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی معاونت آموزشی دانشگاه از اواسط مهرماه 82 با تدوین برنامه استراتژیک آغاز به کار نمود. رسالت برنامه استعدادها در جهت پژوهش و تولید علم با توجه به اصول اخلاق در پژوهش و حساس نمودن دانشجویان استعداد درخشان به مشکلات جامعه تعیین شد. 


برنامه استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر 5 هدف زیر تدوین گردیده است:
 

1- ایجاد زمینه مناسب برای دانشجویان استعدادهای درخشان جهت کسب دیدگاه تحقیقاتی در مواجهه با مشکلات و توانایی تحلیل منطقی آن
 

2- فراهم نمودن بستر آموزشی مناسب برای کسب دانش و مهارت های لازم در جهت مدیریت، اجرا، آنالیز و تفسیر پروژه های تحقیقاتی در حیطه علوم پزشکی 


3- آشنا نمودن دانشجویان استعدادهای درخشان با مشکلات بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 


4- تقویت انگیزه و علاقه دانشجویان استعدادهای درخشان در خدمت به میهن اسلامی
 

5- تقویت احساس مسئولیت و پایبندی دانشجویان استعدادهای درخشان به ارزشهای انسانی با توجه به مفاهیم ملی و مذهبی و رعایت اصول اخلاق پژوهش
 

شورای هدایت استعدادها و تیم ویژه در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مستقر و فعالیت می نمایند و در حال حاضر 180 دانشجوی دانشگاه در این واحد عضویت رسمی دارند.


امیدواریم که با فراهم نمودن امکانات و منابع علمی زمینه مناسب برای دانشجویان استعدادهای درخشان جهت کسب دانش و دیدگاه تحقیقات را فراهم نمائیم.