چهارشنبه ١٣٩٧/٣/٣٠    EN

 

       سایتهای مفید

 برای دستيابی به اطلاعات علمی و پژوهشی می توانيد از سايتهای زير رايگان استفاده نماييد:

   www.mayoclinic.com در این سایت شما می توانید به اطلاعاتی در مورد علائم، عوارض و درمانهای بیماریها پی ببرید. علاوه بر این با توجه به اینکه زبان گفتاری این سایت بسیار ساده می باشد می توانید این سایت را به عموم افراد غیر مرتبط با پزشکی و شاخه های وابسته برای حل مشکلات پزشکی خود معرفی کنید.

  www.endnote.com از طریق این سایت شما می توانید به اطلاعات مورد نیاز در زمینه اخبار، خرید و نصب یکی از معروفترین نرم افزارهای مدیریت اطلاعات دست یابید. ضمناً در این سایت امکان استفاده آزمایشی (Trial) رایگان از نرم افزار مذکور به مدت 30 روز نیز فراهم می باشد.

    http://gutenburg.org  وب سايت گوتنبرگ با بيش از 2 ميليون کتاب رايگان که نسخه صوتی تعدادی از آنها موجود می باشد.

    www.Freebooks4doctors.com  با بيش از 650 کتاب رايگان پزشکی

    www.nap.edu وب سايت "the national academic press" با بيش از 3000 نسخه کتاب رايگان جهت مطالعه     
            

     www.sid.ir وب سايت جهاد دانشگاهی که مجلات فارسی ای که در سايت Iranmedex ايندکس نمی شوند را ايندکس می کند.

     www.answers.com  وب سايتی فراتر از يک لغت نامه با بيش از 4 ميليون پاسخ در 120موضوع ...

   http://edu.modares.ac.ir/modiriat/amozeshi/aeinestedad.htm واحد استعدادهای درخشان دانشگاه تربيت مدرس که حاوی آيين نامه های شرايط ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز در دانشگاه تربيت مدرس می باشد...
 
     http://iranscholarship.net  سايت اداره کل بورس و دانشجويان خارج- وزارت علوم، تحقيقات و فناوری؛ که اطلاعات مفيدی در موارد مختلفی از جمله نحوه ادامه تحصيل در دانشگاههای خارج از کشور، ليست دانشگاههای معتبر خارج از کشور ...                                                                بازگشت به صفحه اصلی