پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

 

       ارتباط با ما


آدرس :   

پردیزه دانشگاه-ساختمان صبا- مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی - دفتر استعدادهای درخشان
تلفن:31325343 (034)

 
فکس:


31325347 (034)

 

 
ایمیل :

giftedkmu@gmail.com

بازگشت به صفحه اصلی