پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

دانشجویان برتر دانشجویان ذیل در امتحانات علوم پایه و پیش کارورزی جزء ده نفر برتر کشور بوده و حائز رتبه شده اند. دفتر استعداد های درخشان این موفقیت رابه این عزیزان تبریک گفته و موفقیت و کامیابی آنهارا از خداوند منان خواستار است.
 
     امتحانات جامع پیش کارورزی 
 
      خانم سارا نایبندی  - رتبه دهم کشور- اسفند 89
 
     امتحانات جامع علوم پایه پزشکی
 
آقای علی شهسواری- رتبه هفتم کشور -شهریور 87
 

    امتحانات جامع علوم پایه دندانپزشکی 

      
خانم بتول السادات موسوی فرد- رتبه چهارم کشور - شهریور ماه 90
      آقای محمد امین توکلی- رتبه نهم کشور- شهریورماه 90
       خانم رویا برنا - رتبه پنجم کشور -شهریور 86
       آقای حمید رضا سالاری- رتبه دهم کشور- اسفندماه 89

    امتحانات جامع علوم پایه داروسازی
 
      خانم سمیه تیموری-  رتبه دهم کشور -شهریور 86
آقای عماد یزدانپناه- رتبه دهم کشور - شهریور 87